Privacy Verklaring | Bianca Talens

Privacy Verklaring Bianca Talens

Bianca Talens, gevestigd aan de Wieldrayer 14 te Peize,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Als je vragen hebt over de manier waarop Bianca Talens jouw persoonsgegevens verwerkt of er zorgen zijn over de beveiliging ervan, neem dan contact met mij op:

✓ Bianca Talens
✓ Wieldrayer 14, 9321 KH Peize
✓ 06 11 168 234
info@natuurvoedingsgeneeskunde.nl


Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van de diensten van Bianca Talens dan zijn er bepaalde gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), mondeling tijdens het consult of via de mail. Denk hierbij aan:

✓ Naam

✓ Geboortedatum

✓ Adresgegevens

✓ BSN

✓ Telefoonnummer / mobiel nummer

✓ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

✓ E-mailadres

✓ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


Waarom is dat nodig?
Bianca Talens heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens worden alleen gevraagd indien dit van noodzaak is met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Bianca Talens hanteert een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Factuurgegevens worden langer bewaard (7 jaar) in verband met de fiscale bewaarplicht.


Delen van persoonsgegevens met derden
Bianca Talens verstrekt persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, behalve als er op basis van de wet hiertoe een verplichting is, of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijderen per e-mail sturen aan: info@biancatalens.nl. Het verzoek zal binnen 4 weken worden verwerkt.


De beveiliging van de persoonsgegevens
Bianca Talens neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een beveiligde SSL verbinding. In geval van een datalek wordt dit gedocumenteerd en wordt er, indien noodzakelijk, melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@biancatalens.nl. 

 

Het gebruik van cookies op de website
De website van Bianca Talens gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunnen eerder opgeslagen instellingen van de browser worden verwijderd.